<div style='color: #000;'>De Voedselbank</div><div style='color: #d9782d;'>is blij met uw</div><div style='color: #d9782d;'>Kerstpakket</div> <div style='color: #000;'>Hellevoetsluis... </div><div style='color: #d9782d;'>Vestingstad aan </div><div style='color: #d9782d;'>het Haringvliet</div> <div style='color: #000;'>Uw financiŽle bijdrage </div><div style='color: #d9782d;'>is voor ons</div><div style='color: #d9782d;'>GOUD waard!</div> <div style='color: #000;'>Meer weten over geld geven?</div><div style='color: #d9782d;'>Zie tabblad 'donaties'</div> <div style='color: #000;'>Hier worden de pakketten </div><div style='color: #d9782d;'>samengesteld en uitgegeven</div> <div style='color: #000;'>Kijk voor het juiste mailadres</div><div style='color: #d9782d;'>bij 'over ons' en 'bestuur'</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Voedselbank Hellevoetsluis</div><div style='color: #d9782d;'>levert wekelijks </div><div style='color: #d9782d;'>180 pakketten</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/vrijwilliger-worden.html'><div style='color: #000;'>Ruim 40 vrijwilligers zijn actief </div><div style='color: #d9782d;'>bij ons betrokken</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ambassadeurs.html'><div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div></a>

Voor mensen uit Hellevoetsluis en de nabije omgeving is het mogelijk om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen. 

De aanvraag loopt veelal via medewerkers die een hulpverlenende organisatie vertegenwoordigen. 
Dit kan zijn loket Budgethulpverlening, Maatschappelijk werk, GGD.

Er is binnen Stichting Voedselbank Hellevoetsluis een intake-team actief. Na aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens de intake wordt gevraagd om een identiteitsbewijs en een bewijs van: 

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden
 • Telefoon, TV en internet (hiervoor wordt een maximum bedrag van € 60 per gezin per maand gerekend)
 • Vaste vergoeding voor persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen (hiervoor wordt een maximum bedrag van € 85 per gezin per maand gerekend)
 • Eigen risico ziektekosten (hiervoor wordt een maximum bedrag van € 32 per persoon per maand gerekend)

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode, hetgeen kan variëren tussen 3 maanden en een half jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken. 

Criteria
Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen. Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. dus nadat de vaste lasten zoals huur, energiekosten/water, verzekeringen en eventuele schulden betaald zijn.
Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt (vastgesteld op
01-01-2018), komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket: 

Basisbedrag per huishouden per maand:                                  € 130,00
Bedrag per persoon per maand:        €   85,00

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u zich aanmelden bij aanvragen@hellevoetsluis.voedselbankennederland.nl of een verzoek doen bij één van de bovengenoemde organisaties.