<div style='color: #000;'>Vanaf 18 mei is ons nieuwe adres Brasem 32</div> <div style='color: #000;'>Voor vragen over uw voedselpakket </div><div style='color: #d9782d;'>06 - 24 21 43 19</div> <div style='color: #000;'>Hellevoetsluis... </div><div style='color: #d9782d;'>Vestingstad aan </div><div style='color: #d9782d;'>het Haringvliet</div> <div style='color: #000;'>Uw financiŽle bijdrage </div><div style='color: #d9782d;'>is voor ons</div><div style='color: #d9782d;'>GOUD waard!</div> <div style='color: #000;'>Meer weten over geld geven?</div><div style='color: #d9782d;'>Zie tabblad 'donaties'</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/vrijwilliger-worden.html'><div style='color: #000;'>Ruim 60 vrijwilligers zijn actief </div><div style='color: #d9782d;'>bij ons betrokken</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ambassadeurs.html'><div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div></a>

‘Kan ik een voedselpakket krijgen?’

1.   Algemeen 
Bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt is moet u dit weten: 
Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit. Ze zijn niet genoeg voor een hele week eten.

Wij willen dat u professionele hulp zoekt. Soms hebt u deze hulp nog niet gezocht, omdat de problemen u te veel zijn. U hebt eerst rust nodig. Klop ook bij ons aan voor een voedselpakket als u nog geen hulp heeft.

We vragen u wel, dat u na een tijdje hulp zoekt voor uw financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject.”

Bij het berekenen van wat uw huishouden (u en thuiswonende gezinsleden) uitgeeft, gaan wij uit van de bedragen die het Nibud aangeeft. Dit zijn normbedragen: deze uitgaven zijn voor iedereen ongeveer hetzelfde. Daarnaast is er een aantal wekelijkse, maandelijkse, kwartaal of zelfs jaarlijkse rekeningen, waarvan we willen weten wat u hier echt voor betaalt. Veel dingen zijn duurder geworden vanaf 1 januari 2019 door de btw-verhoging (van 6% naar 9%). Daar houden we rekening mee.

2.   Hoe berekenen we of u een voedselpakket krijgt
Om te bepalen of u (en uw gezin) een wekelijks voedselpakket krijgt, gaan wij uit van de bedragen van het Nibud: wat moet u minimaal uitgeven aan dingen waar u niet zonder kunt? Denk aan voedsel, kleding en wonen. Ook verplichte kosten van verzekeringen, ziektekosten en persoonlijke verzorging tellen wij mee. Omdat een voedselpakket noodhulp is, kijken we welke kosten u nog meer hebt om te kunnen wonen en leven. 

Het Nibud noemt deze uitgaven:

Vaste lasten: huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet. Het Nibud houdt normbedragen aan, maar wij berekenen de werkelijke kosten. Alleen bij uitgaven voor telefoon/televisie/internet gaan we uit van de normbedragen.

Reserveringsuitgaven: kleding/schoenen, spullen voor in huis, onderhoud huis/tuin en niet-vergoede ziektekosten (het eigen risico en een normbedrag voor de eigen bijdrage). Degene die het intakegesprek met u heeft bepaalt welke ziektekosten meetellen.

De kosten voor kleding van kinderen betaalt u van de kinderbijslag. Kleding van volwassenen gaat langer mee, omdat zij niet groeien. Wij gaan ervanuit, dat uw kleding langer meegaat dan 1 jaar en u geen kleding koopt. Bij een noodsituatie nemen we kosten voor kleding toch mee.

Huishoudelijke uitgaven; was- en schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging, zoals shampoo en deodorant.

Het basis normbedrag per huishouden is € 150.
Per persoon is dit € 100.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden (dit zijn voorbeelden): 

  • 1 persoon                                € 250 
  • 2 volwassenen                        € 350 
  • 1 volwassene en 1 kind          € 350 
  • 1 volwassene en 2 kinderen   € 450 
  • 2 volwassenen en 2 kinderen € 550 
  • 1 volwassene en 3 kinderen   € 550

Per huishouden krijgt u 1 voedselpakket. De grootte van het voedselpakket hangt af van het aantal gezinsleden dat op uw adres wonen.

Kosten die jaarlijks, per kwartaal of wekelijks terugkomen worden omgerekend in maandbedragen: 
Wekelijkse bedragen         bedrag x 4,3333 
4-wekelijkse bedragen       bedrag x 1,0833 
Kwartaalbedragen             bedrag : 3 
Jaarbedragen                    bedrag : 12 

In de bijlage bij deze toekenningscriteria leggen we uit hoe we uw inkomen en uitgaven berekenen. 

Wat blijft er over?
Het normbedrag voor een voedselpakket = alle inkomsten – wat u betaalt. Met dit normbedrag moet u uw boodschappen kunnen doen voor uw gezin.
 
3.   Inkomsten 
Alle inkomsten = netto salaris of uitkering, toeslagen, de voorlopige teruggave Inkomstenbelasting van u, uw partner en volwassenen die op uw adres wonen.

Wij gaan ervanuit, dat inwonende (volwassen) kinderen met een eigen inkomen of uitkering kostgeld betalen. Wij berekenen standaard € 200,- kostgeld per maand, ook als dit anders is in uw gezin.  Dit geldt ook voor een inwonende vader en moeder, broer en zus of volwassen stief- of pleegkinderen. Ook voor hen berekenen wij standaard € 200 per persoon per maand. De precieze hoogte bepaalt de degene die het intakegesprek met u doet. 

De volgende inkomsten rekenen wij niet mee:
Inkomsten zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit een hobby.
Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
Vakantietoeslag.
Kinderbijslag.
Studiefinanciering inwonende kinderen.
Persoonsgebonden budget (pgb). De kosten die u hieruit betaalt, rekenen wij niet mee.

4.   Uitgaven 
Bij de uitgaven berekenen we alleen de kosten van de personen die zelf verdienen of een uitkering hebben. Kosten die u bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget betaalt tellen niet mee. 

De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 
Huur, de werkelijke kosten.
Rente en aflossing hypotheek, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
Energie en water, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
Premies van uw: 

  • Zorgverzekering (de basis- en aanvullende verzekering), de bedragen die staan op uw bankafschriften. 
  • Overige verzekeringen (zoals uw inboedel-, WA- en begrafenisverzekering). 
    We berekenen de echt betaalde bedragen tot maximaal € 181 per maand per volwassene. Hierbij houden we er rekening mee dat u maximaal € 8 meer betaalt voor uw zorgverzekering in 2020.

Niet-vergoede ziektekosten, zoals eigen risico en eigen bijdrage voor o.a. zorgmiddelen tot maximaal € 38 per maand per volwassene. Degene die het intakegesprek met u doet beoordeelt of de eigen bijdrage voor uw medicijnen meetelt.
Telefoon, tv en Internet (werkelijke kosten tot maximaal € 55 per maand + € 4 per gezinslid vanaf 12 jaar. Is een databundel noodzakelijk en kunt u dit aantonen, dan is het normbedrag € 10).
Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
Persoonlijke verzorging: € 31 per maand en € 19 per extra gezinslid.
Was- en schoonmaakmiddelen: € 6 per maand (dit is een normbedrag).
Beperkt vervoer met het openbaar vervoer: € 28 per maand en € 18 per extra gezinslid. Op basis van fiets en zeer beperkt reizen met openbaar vervoer.
Belastingen Waterschap (als u die daadwerkelijk betaalt).
Kosten noodzakelijk kinderopvang. Hier wordt het bedrag van de kinderopvangtoeslag van afgetrokken.
Aflossing van schulden (schulden aan familieleden rekenen we in principe niet mee. Staat de schuld op papier en kunt u de betalingen laten zien via uw bankafschriften, dan telt de schuld wel mee).
Kosten voor onderwijs (als u die daadwerkelijk betaalt), waarvoor geen voorzieningen zijn. Overige uitgaven moet u heel precies opgeven.
 
Deze uitgaven tellen niet mee: 
Autokosten: alleen in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we € 0,19 per kilometer. 
Kosten van huisdieren: het eten en dergelijke van huisdieren rekenen we niet mee. De kosten van een hulp- of blindengeleidehond tellen wel mee.
Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met een spaardeel. Een spaarhypotheek op uw woning telt wel mee.  

5.   Hardheidsclausule 
Als door deze regels uw problemen groter worden, dan kan de intaker van de voedselbank afwijken van deze regels. De intaker moet dit wel goed kunnen uitleggen aan de voedselbank. 

++++++++++++++++

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u zich aanmelden bij aanvragen@hellevoetsluis.voedselbankennederland.nl of een verzoek doen bij één van de bovengenoemde organisaties.