<div style='color: #000;'>Hellevoetsluis... </div><div style='color: #d9782d;'>Vestingstad aan </div><div style='color: #d9782d;'>het Haringvliet</div> <div style='color: #000;'>Uw financiŽle bijdrage </div><div style='color: #d9782d;'>is voor ons</div><div style='color: #d9782d;'>GOUD waard!</div> <div style='color: #000;'>Meer weten over geld geven?</div><div style='color: #d9782d;'>Zie tabblad 'donaties'</div> <div style='color: #000;'>Hier worden de pakketten </div><div style='color: #d9782d;'>samengesteld en uitgegeven</div> <div style='color: #000;'>Kijk voor het juiste mailadres</div><div style='color: #d9782d;'>bij 'over ons' en 'bestuur'</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <div style='color: #000;'>Voedselbank Hellevoetsluis</div><div style='color: #d9782d;'>levert wekelijks </div><div style='color: #d9782d;'>180 pakketten</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/vrijwilliger-worden.html'><div style='color: #000;'>Ruim 40 vrijwilligers zijn actief </div><div style='color: #d9782d;'>bij ons betrokken</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ambassadeurs.html'><div style='color: #000;'>Postcode Loterij steunt </div><div style='color: #d9782d;'>de voedselbanken</div></a>

‘Kan ik een voedselpakket krijgen?’

1.   Algemeen 
Bij het bepalen of u een voedselpakket krijgt is moet u dit weten: 
Onze hulp is noodhulp. De voedselpakketten delen we wekelijks uit. Ze zijn niet genoeg voor een hele week eten.

Wij willen dat u professionele hulp zoekt. Soms hebt u deze hulp nog niet gezocht, omdat de problemen u te veel zijn. U hebt eerst rust nodig. Klop ook bij ons aan voor een voedselpakket als u nog geen hulp heeft.

We vragen u wel, dat u na een tijdje hulp zoekt voor uw financiële probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject.”

Bij het berekenen van wat uw huishouden (u en thuiswonende gezinsleden) uitgeeft, gaan wij uit van de bedragen die het Nibud aangeeft. Dit zijn normbedragen: deze uitgaven zijn voor iedereen ongeveer hetzelfde. Daarnaast is er een aantal wekelijkse, maandelijkse, kwartaal of zelfs jaarlijkse rekeningen, waarvan we willen weten wat u hier echt voor betaalt. Veel dingen zijn duurder geworden vanaf 1 januari 2019 door de btw-verhoging (van 6% naar 9%). Daar houden we rekening mee.

2.   Hoe berekenen we of u een voedselpakket krijgt
Om te bepalen of u (en uw gezin) een wekelijks voedselpakket krijgt, gaan wij uit van de bedragen van het Nibud: wat moet u minimaal uitgeven aan dingen waar u niet zonder kunt? Denk aan voedsel, kleding en wonen. Ook verplichte kosten van verzekeringen, ziektekosten en persoonlijke verzorging tellen wij mee. Omdat een voedselpakket noodhulp is, kijken we welke kosten u nog meer hebt om te kunnen wonen en leven. 

Het Nibud noemt deze uitgaven:

Vaste lasten: huur, verzekeringen, energie, telefoon/televisie/internet. Het Nibud houdt normbedragen aan, maar wij berekenen de werkelijke kosten. Alleen bij uitgaven voor telefoon/televisie/internet gaan we uit van de normbedragen.

Reserveringsuitgaven: kleding/schoenen, spullen voor in huis, onderhoud huis/tuin en niet-vergoede ziektekosten (het eigen risico en een normbedrag voor de eigen bijdrage). Degene die het intakegesprek met u heeft bepaalt welke ziektekosten meetellen.

De kosten voor kleding van kinderen betaalt u van de kinderbijslag. Kleding van volwassenen gaat langer mee, omdat zij niet groeien. Wij gaan ervanuit, dat uw kleding langer meegaat dan 1 jaar en u geen kleding koopt. Bij een noodsituatie nemen we kosten voor kleding toch mee.

Huishoudelijke uitgaven; was- en schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging, zoals shampoo en deodorant.

Het basis normbedrag per huishouden is € 135.
Per persoon is dit € 90.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden (dit zijn voorbeelden): 

 • 1 persoon                                € 225 
 • 2 volwassenen                        € 315 
 • 1 volwassene en 1 kind          € 315 
 • 1 volwassene en 2 kinderen   € 405 
 • 2 volwassenen en 2 kinderen € 495 
 • 1 volwassene en 3 kinderen   € 495

Per huishouden krijgt u 1 voedselpakket. De grootte van het voedselpakket hangt af van het aantal gezinsleden dat op uw adres wonen.

Kosten die jaarlijks, per kwartaal of wekelijks terugkomen worden omgerekend in maandbedragen: 
Wekelijkse bedragen         bedrag x 4,3333 
4-wekelijkse bedragen       bedrag x 1,0833 
Kwartaalbedragen             bedrag : 3 
Jaarbedragen                    bedrag : 12 

In de bijlage bij deze toekenningscriteria leggen we uit hoe we uw inkomen en uitgaven berekenen. 

Wat blijft er over?
Het normbedrag voor een voedselpakket = alle inkomsten – wat u betaalt. Met dit normbedrag moet u uw boodschappen kunnen doen voor uw gezin.
 
3.   Inkomsten 
Alle inkomsten = netto salaris of uitkering, toeslagen, de voorlopige teruggave Inkomstenbelasting van u, uw partner en volwassenen die op uw adres wonen.

Wij gaan ervanuit, dat inwonende (volwassen) kinderen met een eigen inkomen of uitkering kostgeld betalen. Wij berekenen standaard € 200,- kostgeld per maand, ook als dit anders is in uw gezin.  Dit geldt ook voor een inwonende vader en moeder, broer en zus of volwassen stief- of pleegkinderen. Ook voor hen berekenen wij standaard € 200 per persoon per maand. De precieze hoogte bepaalt de degene die het intakegesprek met u doet. 

De volgende inkomsten rekenen wij niet mee:
Inkomsten zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit een hobby.
Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje.
Vakantietoeslag.
Kinderbijslag.
Studiefinanciering inwonende kinderen.
Persoonsgebonden budget (pgb). De kosten die u hieruit betaalt, rekenen wij niet mee.

4.   Uitgaven 
Bij de uitgaven berekenen we alleen de kosten van de personen die zelf verdienen of een uitkering hebben. Kosten die u bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget betaalt tellen niet mee. 

De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 
Huur, de werkelijke kosten.
Rente en aflossing hypotheek, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
Energie en water, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
Premies van uw: 

 • Zorgverzekering (de basis- en aanvullende verzekering), de bedragen die staan op uw bankafschriften. 
 • Overige verzekeringen (zoals uw inboedel-, WA- en begrafenisverzekering). 
  We berekenen de echt betaalde bedragen tot maximaal € 175 per maand per volwassene. Hierbij houden we er rekening mee dat u maximaal € 8 meer betaalt voor uw zorgverzekering in 2019.

Niet-vergoede ziektekosten, zoals eigen risico en eigen bijdrage voor o.a. zorgmiddelen tot maximaal € 38 per maand per volwassene. Degene die het intakegesprek met u doet beoordeelt of de eigen bijdrage voor uw medicijnen meetelt.
Telefoon, tv en Internet (werkelijke kosten tot maximaal € 57 per maand + € 4 per gezinslid vanaf 12 jaar. Is een databundel noodzakelijk en kunt u dit aantonen, dan is het normbedrag € 10).
Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
Persoonlijke verzorging: € 36 per maand (dit is een normbedrag).
Was- en schoonmaakmiddelen: € 7 per maand (dit is een normbedrag).
Beperkt vervoer met het openbaar vervoer: € 26 per maand (dit is een normbedrag).
Belastingen Waterschap (als u die daadwerkelijk betaalt).
Kosten noodzakelijk kinderopvang. Hier wordt het bedrag van de kinderopvangtoeslag van afgetrokken.
Aflossing van schulden (schulden aan familieleden rekenen we in principe niet mee. Staat de schuld op papier en kunt u de betalingen laten zien via uw bankafschriften, dan telt de schuld wel mee).
Kosten voor onderwijs (als u die daadwerkelijk betaalt), waarvoor geen voorzieningen zijn. Overige uitgaven moet u heel precies opgeven.
 
Deze uitgaven tellen niet mee: 
Autokosten: alleen in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we € 0,19 per kilometer. 
Kosten van huisdieren: het eten en dergelijke van huisdieren rekenen we niet mee. De kosten van een hulp- of blindengeleidehond tellen wel mee.
Premie voor spaar-, pensioen- of overlijdensrisicoverzekering met een spaardeel. Een spaarhypotheek op uw woning telt wel mee.  

5.   Hardheidsclausule 
Als door deze regels uw problemen groter worden, dan kan de intaker van de voedselbank afwijken van deze regels. De intaker moet dit wel goed kunnen uitleggen aan de voedselbank. 

++++++++++++++++
 
Bijlage: toelichting bij de Toekenningscriteria per 1 januari 2019
 
Bijlage 1
Toelichting bij de Toekenningscriteria per 1 januari 2019
 
1.     Algemeen.
Vertrouwen
We weten, dat u niet gemakkelijk aanklopt. U schaamt zich en voelt zich schuldig. En instanties helpen u soms niet vanwege hun regels. 
De voedselbank probeert het anders te doen. Dat betekent, dat wij soms mensen helpen die niet helemaal aan onze regels voldoen. Wij hebben liever dat u zich durft te melden dan dat uw problemen groter worden.

2.     Inkomsten en uitgaven. 

 • Kindgebonden budget
  Soms vervangt het kindgebonden budget andere toeslagen. Dit moet dan bij de inkomsten opgeteld worden.
 • Individuele inkomenstoeslag
  Deze toeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een langdurig minimum inkomen zonder zicht op betaald werk. Deze toeslag moet u elk jaar bij de gemeente aanvragen. Hoeveel toeslag u krijgt is per gemeente verschillend. Deze toeslag is een extraatje. We tellen de toeslag niet mee als inkomen.
 • Kinderopvangtoeslag
  Werkt u niet of keert u niet terug op uw werk, dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag. Wel kunt u met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de kinderopvang. De tegemoetkoming en de uitgaven tellen mee in de berekening.
 • Premie zorgverzekeringswet 
  Als een kind 18 wordt, moet hij/zij zelf premie betalen voor de zorgverzekering. Het kind kan echter meeverzekerd blijven op de polis van één van de ouders. Als het kind verdient of studiefinanciering krijgt, nemen wij aan dat het kind zelf de premie betaalt. De premie zorgverzekering tellen wij niet mee als uitgave. 
  Tip: een kind boven 18 jaar heeft ook recht op zorgtoeslag.

3.     Schuldhulpverlening
Ook bij schuldhulpverlening kijken wij naar de inkomsten en uitgaven. Uw bewindvoerder mag hierbij een bedrag apart zetten als spaargeld: maximaal € 750 als alleenstaande en € 1500 als gezin. Alles daarboven tellen wij mee als inkomen.

Om goed te weten hoeveel leefgeld u krijgt, moet de bewindvoerder deze dingen aan ons geven: 
1.     Het schuldenoverzicht
2.     De beheerrekening
3.     De leefgeldrekening
4.     Het budgetplan van de bewindvoerder.

Tip: de kosten voor beschermingsbewindvoering betaalt de gemeente (verplicht WWB, maar het ligt ook aan de gemeente waarin u woont). Vrijwillige bewindvoering en budgetbeheer betaalt u zelf. 
 
4.     Geen pakket zonder traject
“Geen pakket zonder traject” is een voorwaarde voor (eerste) acceptatie door de voedselbank. Dit betekent, dat u verplicht bent om hulp te zoeken om uit de problemen te komen. De hulp van de voedselbank is noodhulp en tijdelijk. Hebt u nog geen professionele, financiële hulp wanneer u uw voedselpakket aanvraagt? Dan vragen wij u deze te zoeken. 
Maar soms hebt u even rust nodig. In dat geval vragen wij u na een paar maanden financiële hulp te zoeken. Wij kunnen u hierbij helpen.
Na ongeveer 3 maanden kijken wij opnieuw of u ons voedselpakket nog nodig hebt. Hebt u onze voedselpakketten nog langer nodig, dan moet u ook deskundige hulp zoeken. Wij kunnen u hierbij helpen. 

5.     De maximale periode voor het gebruik van de voedselbank is 3 jaar
Na maximaal 3 jaren stoppen de voedselpakketten. U moet zelf meewerken aan de oplossing van uw problemen en gebruikmaken van de regelingen die u van uw geldproblemen af helpen. Wanneer u niet meewerkt om uw problemen op te lossen, dan krijgt u niet langer hulp van de voedselbank. 

Soms kunnen wij bepalen dat u langer een wekelijks voedselpakket ontvangt. In de volgende situaties wijken wij soms af van de 3-jaarstermijn:

 • U hebt betalingsregelingen.
 • Uw huis kan niet verkocht worden.
 • 10-jaarstermijn wanneer u zonder schone lei uit het WSNP-traject komt en nu moeten wachten tot de termijn verstreken is.
 • Stabilisatie van de financiële situatie, die nodig is om in een schuldhulpverleningstraject te komen.
 • U hebt nieuwe schulden die met een betalingsregeling worden opgelost en in een WSNP-traject meegenomen worden uit het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag).
 • Het kan zijn, dat u door een bijzondere situatie ook na 3 jaren nog voldoet aan de norm van de voedselbank. U bent bijvoorbeeld chronisch ziek (meestal alleenstaanden) of hebt te maken met hoge vaste lasten voor huur, energie en ziektekostenverzekering.
 • Soms valt u als gezin met kinderen na 3 jaren nog steeds onder de norm van de voedselbank.

6.     De ‘voedselbank-val’ 
Stel, dat u nét boven de norm zit bij de intake of de 3-maandelijkse hercontrole. U hebt geen recht op een voedselpakket volgens onze regels. Komt u echter toch niet rond? Vraag dan toch een voedselpakket aan. De voedselbank waar u uw voedselpakket aanvraagt, kijkt wat mogelijk is.

7.     Hulp aan vluchtelingen en illegale mensen
Honger = honger en in die situatie helpen we!

Als statushouder krijgt u een voedselpakket, totdat u de toeslag krijgt.

Bent u illegaal, dan krijgt u geen voedselpakket. In de grote steden kunt u gebruikmaken van de bed/bad- en broodregelingen. Het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk Nederland helpen u verder. Alleen in overleg met deze organisaties krijgt u een voedselpakket als uw kinderen wel een status hebben.  

++++++++++++++++

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u zich aanmelden bij aanvragen@hellevoetsluis.voedselbankennederland.nl of een verzoek doen bij één van de bovengenoemde organisaties.